HR Care

Ben je op zoek naar een nieuw elan voor je HR-werk?
Vertrouw op de meer dan 15 jaar ervaring van Ellrich & Colleagues in HR-consulting. Samen met uw medewerkers ontwikkelen wij efficiënte workflows op het gebied van human resources.

Wij ondersteunen de personeelsafdeling van uw bedrijf bij het optimaliseren van processen van binnenuit. Met innovatieve methoden ontdekken onze ervaren consultants optimalisatiepotentieel in uw HR-gebied en creëren ze ruimte voor taken met toegevoegde waarde.

Bijdrage aan bedrijfssucces door innovatief HR-procesadvies

 

Jarenlange marktervaring en kennis uit de eerste hand die in de praktijk is beproefd
Compacte, tijdbesparende benadering voor het analyseren van bestaande workflows
Innovatieve methoden voor het ontwikkelen van intuïtief toepasbare HR-processen
Stapsgewijze implementatie voor snel en meetbaar succes
Betrokkenheid van alle betrokkenen voor een duurzame integratie van de ontwikkelde HR-processen in de dagelijkse gang van zaken
Als praktijkprofessionals optimaliseren wij uw processen van binnenuit. Durf de stap te maken van administratie naar ontwerp en leer bedrijven kennen die hun volledige HR-potentieel al hebben vrijgemaakt met Ellrich & Kollegen.

Teamontwikkeling en coaching

Ook als de nieuwe HR-strategie is ingevoerd, een gestructureerde organisatie is opgezet en de processen zijn geoptimaliseerd, is het vaak onvermijdelijk dat je terugvalt in oude patronen. Daarom blijven wij u en uw medewerkers ondersteunen. Wij coachen en helpen bij de ontwikkeling van uw team. Ook op de lange termijn is kennisoverdracht naar agile methodiek belangrijk. Ook trainen we Kanban en andere methoden van agile werken met uw HR-afdeling op dagelijkse basis totdat zij de werkwijze intern overnemen en zo een grote bijdrage leveren aan het succes van het bedrijf.

Vestig uw HR-afdeling als sparringpartner op ooghoogte

Dave Ulrich ziet de HR-functie als sparringpartner voor managers: zij handelen op voet van gelijkheid en bespreken HR-gerelateerde zaken. Maar de realiteit is vaak anders. Talloze administratieve activiteiten blokkeren HR-middelen. Het resultaat: de HR-afdeling schiet tekort. De oude omschrijving “liever manager dan ontwerper” is van toepassing – en daarmee samenhangend is de eis om je te ontwikkelen van manager tot ontwerper.

Ook als het niet mogelijk of niet gewenst is om het model van Dave Ulrich één-op-één in de eigen organisatie te implementeren, is het overkoepelende doel duidelijk: de HR-functie moet op het hoogste niveau worden neergezet en versterkt. Rollen en taken moeten duidelijk gedefinieerd zijn. Het maakt niet uit hoe ze later worden genoemd – zakenpartner, HR-functionaris of HR-manager – het hangt af van wat erin zit.

Om de positie van HR te versterken, moeten bijbehorende waardetoevoegende processen worden ingericht en uiteindelijk geleefd. Maar allereerst is het belangrijk om de basis te leggen: door procesoptimalisatie moet de nodige vrijheid worden verkregen.