Per 1 juli 2015 Wet Werk en Zekerheid

Aansluitend aan de veranderingen per januari 2015, o.a. in proeftijd bepaling en invoering aanzegtermijn, ook per 1 juli 2015 weer een aantal wijzigingen.

Na een periode van twee jaar en/of drie contracten ontstaat een contract voor onbepaalde tijd, de route voor ontslag aanvraag is gewijzigd, er bestaat een scholingsplicht en is de transitievergoeding ingevoerd.

Klik op bijgaande link voor details en tips. Meer details en tips...

Betere resultaten met 5 B's

Vitaliteit en een duurzame balans zijn belangrijk voor medewerkers om goede resultaten te behalen. Bijgaand artikel geeft 5 tips hoe je een vitale organisatie met duurzame werknemers maakt. Klik hier voor het artikel 

U betaalt te veel voor salarisadministratie en personeelszaken

Ervaring leert ons dat doorsnee accountantskantoren en traditionele salarisverwerkers vaak hoge kosten in rekening brengen voor slechts uw maandelijkse salarisverwerking, zonder oog te hebben voor de personele zaken binnen uw organisatie. Dat is jammer want er valt op dit terrein nog een flinke winst te behalen. Lees verder