Wat moet je weten over situationeel leiderschap?

Het spreekt voor zich dat leiding geven aan mensen die voor jouw werken vandaag de dag op tal van verschillende manieren kan gebeuren. Eén van de mogelijkheden die er bestaan is het zogenaamde situationeel leiderschap. Het betreft hier een vorm van leidinggeven waarbij de werkwijze wordt aangepast aan de situatie. De achterliggende gedachte hierachter is dat de manier waarop er leiding wordt gegeven niet altijd eenduidig is, integendeel. Afhankelijk van de situatie kan er dan ook een zeer specifieke, andere aanpak zijn vereist. Ben je benieuwd om meer te weten te komen over deze vorm van leiding geven? Dan is verder blijven lezen absoluut de boodschap. 

Verschillende soorten leiderschapsstijlen 

Wanneer we het hebben over situationeel leiderschap is het om te beginnen zeer belangrijk om te weten dat er zoiets bestaat als verschillende soorten leiderschapsstijlen. We maken hierbij een onderscheid tussen vier verschillende mogelijkheden. Concreet gaat het hierbij dan om de volgende:

  1. Sturend gedrag;
  2. Coachend gedrag;
  3. Ondersteunend gedrag;
  4. Delegerend gedrag; 

Experten benadrukken in de praktijk bijzonder vaak dat het als leider van cruciaal belang is om je te focussen op de exacte situatie in kwestie. Enkel en alleen op die manier is het namelijk mogelijk om ervoor te zorgen dat elk probleem de aanpak krijgt die ze vereist. Het spreekt voor zich dat op deze manier ook kan worden voorkomen dat een sluimerend probleem zich uiteindelijk zal manifesteren. Dit uiteraard met alle mogelijke problemen van dien. 

Welke voordelen heeft situationeel leiderschap?

Door de jaren heen hebben we met z’n allen kunnen vaststellen dat situationeel leiderschap steeds populairder is geworden. Dat is het gevolg van het feit dat heel wat leiders hebben ingezien dat hun standaard manier van leiding geven helemaal niet werkt. Dat er tegenwoordig zeer vaak in de richting wordt gekeken van situationeel leiderschap brengt dan ook een aantal niet onbelangrijke, directe voordelen met zich mee. Benieuwd wat deze voordelen nu eigenlijk in de praktijk precies zijn? Dat maakt het hieronder terug te vinden overzicht je ongetwijfeld meteen duidelijk. 

  1. Er wordt geen gebruik gemaakt van een kant en klare manier van leiding geven; 
  2. Het leiderschap zal veel meer worden gewaardeerd door de medewerkers; 
  3. Er wordt een veel betere band gerealiseerd tussen de leiding en het personeel; 
  4. Problemen kunnen op een veel efficiëntere manier worden aangepakt; 

Binnen heel wat ondernemingen wordt er op vandaag omwille van de bovenstaande voordelen op gehamerd dat er gebruik wordt gemaakt van situationeel leiderschap. Dit betekent concreet dat de filosofie van deze manier van leidinggeven wordt gehanteerd. Hier zijn inmiddels ook speciale opleidingen voor in het leven geroepen. Voor menig aantal mensen geldt dat ze nog steeds niet goed weten hoe een dergelijke vorm van leiding geven in de praktijk toe te moeten passen. Geldt dat ook voor jou, maar zou je daar nu graag verandering in willen brengen? Dan is het zeker een aanrader om je even te verdiepen in het cursusaanbod dat daarvoor op de markt is terug te vinden. Enkel en alleen op die manier kan je namelijk deze interessant vorm van leidinggeven gaan toepassen.