Disclaimer.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten Care4HR, de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Copyright
Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Care4HR worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Privacy
Care4HR respecteert de privacy van de bezoeker van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft via webformulieren altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
Het bezoek aan de website van Care4HR kan geheel anoniem plaatsvinden. Wel zijn we geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag omdat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld; op welk tijdstip u de site bezoekt, vanaf welke site u op onze site binnenkomt, hoe lang u op de site blijft en welke pagina’s het meest bezocht worden. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld. Het privacyreglement kan veranderen maar de laatste versie is altijd op onze website te vinden.